แสดงรายละเอียดข่าวกำหนดการ และขั้นตอนการกู้ยืม กยศ. รายเก่า ประจำปีการศึกษา 2556

กำหนดการ และขั้นตอนการกู้ยืม กยศ. รายเก่า ประจำปีการศึกษา 2556 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำหนดการ และขั้นตอนการกู้ยืม กยศ. รายเก่า ประจำปีการศึกษา 2556

ขอให้นักศึกษาผู้กู้รายเก่าดำเนินการตามกำหนดการ และขั้นตอนการกู้ยืม กยศ. รายเก่า ประจำปีการศึกษา 2556ด้วยค่ะ (รายละเอียดตามไฟล์ประกอบค่ะ) เพื่อประโยชน์ของตัวนักศึกษาเอง หากไม่ดำเนินการตามกำหนดจะไม่สามารถกู้ยืมในปีการศึกษานี้ได้ค่ะ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ