แสดงรายละเอียดข่าวนัดหมายประชุมชี้แจงการกู้ยืมกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.)สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และผู้กู้รายใหม่ทุกคน

นัดหมายประชุมชี้แจงการกู้ยืมกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.)สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และผู้กู้รายใหม่ทุกคน - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นัดหมายประชุมชี้แจงการกู้ยืมกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.)สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และผู้กู้รายใหม่ทุกคน

ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา (พี่เนท) ขอนัดหมายประชุมชี้แจงรายละเอียดการกู้ยืมกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.)สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และผู้กู้รายใหม่ทุกคน ในวันที่ 3 มิ.ย. 56 เวลา 16.00 น. ณ ห้อง SB 4302 ค่ะ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ