แสดงรายละเอียดข่าวคณะนิติศาสตร์จัดโครงการผู้บริหารพบผู้ปกครอง

คณะนิติศาสตร์จัดโครงการผู้บริหารพบผู้ปกครอง - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะนิติศาสตร์จัดโครงการผู้บริหารพบผู้ปกครอง

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2556 คณะนิติศาสตได้ร์จัดโครงการผู้บริหารพบผู้ปกครอง ณ ห้องประชุมเล็ก หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะนิติศาสตร์ ร่วมต้อนรับคณะผู้ปกครองด้วยความอบอุ่น และในโครงการนี้มีผู้ปกครองเข้าร่วมมากกว่า 100 คน ซึ่งโครงการนี้ จัดขึ้นเพื่อให้ผู้ปกครองได้ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อกิจกรรมรับน้องและประชุมเชียร์ที่คณะนิติศาสตร์จัดขึ้น โดยมี อาจารย์ชัยณรงค์ เหลืองวิลัย และสโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ คอยเป็นผู้ให้คำตอบแก่ผู้ปกครอง โดยบรรยากาศในภาพร่วมทั้งหมดเป็นไปอย่างอบอุ่น

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ