แสดงรายละเอียดข่าวให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

คณะผู้บริหารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย อาจารย์วสุ สิงหัษฐิต รองคณบดีฝ่ายบริหาร ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารและบุคลากร คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ในโอกาสเยี่ยมเยือนและศึกษาดูงานที่คณะนิติศาสตร์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องเรียนปริญญาโท 102 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ