แสดงรายละเอียดข่าวคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัย National Economic University และ Vinh University ประเทศเวียดนาม

คณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัย National Economic University และ Vinh University ประเทศเวียดนาม - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัย National Economic University และ Vinh University ประเทศเวียดนาม

มูลนิธิ ซีแอลอี และ Bridges Across Borders Southeast Asia Community Legal Education Initiative ได้พา อาจารย์จากคณะนิติศาสตร์จาก มหาวิทยาลัย National Economic University และ Vinh University ประเทศเวียดนาม และ นักศึกษานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย มาศึกษาดูงานที่ศูนย์ให้คำปรึกษาทางกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เกี่ยวกับการดำเนินงานของศูนย์ให้คำปรึกษาทางกฎหมาย และเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการศึกษากฎหมายเชิงคลินิก ณ ศูนย์ให้คำปรึกษาทางกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยางลัยเชียงใหม่เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2556 ที่ผ่านมา

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ