แสดงรายละเอียดข่าวประกาศสอนชดเชยวิชา 177334 กฎหมายลักษณะพยาน อ.เพิ่มพร ดำรงเกียรติ

ประกาศสอนชดเชยวิชา 177334 กฎหมายลักษณะพยาน อ.เพิ่มพร ดำรงเกียรติ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศสอนชดเชยวิชา 177334 กฎหมายลักษณะพยาน อ.เพิ่มพร ดำรงเกียรติ

ประกาศสอนชดเชยวิชา 177334 กฎหมายลักษณะพยาน อ.เพิ่มพร ดำรงเกียรติ

วันอังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ ที่ 7,8,9,10 พฤษภาคม 2556
เวลา 13.00-16.00 น. ห้อง SB 4210

อ.เพิ่มพร ดำรงเกียรติ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ