แสดงรายละเอียดข่าวขอเชิญเข้าร่วมการประชุมระดับชาติ เพศวิถีศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 4

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมระดับชาติ เพศวิถีศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 4 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมระดับชาติ เพศวิถีศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 4

สมาคมเพศวิถีศึกษาขอเชิญเข้าร่วมการประชุมระดับชาติ เพศวิถีศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 4 เรื่อง "สาธารณะ รัฐ เซ็กซ์ (Public States Sexuality)" ระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2556 ณ ห้องภาณุรังษี โรงแรม เดอะ รอยัลริเวอร์ ถ.จรัญสนิทวงศ์ กรุงเทพ ติดตามรายละเอียดได้ที่ http://www.ssa.ipsr.mahidol.ac.th/

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ