แสดงรายละเอียดข่าวคณะนิติศาสตร์จัดงาน รดน้ำดำหัวคณบดีคณะนิติศาสตร์และคณาจารย์ผู้อาวุโส

คณะนิติศาสตร์จัดงาน รดน้ำดำหัวคณบดีคณะนิติศาสตร์และคณาจารย์ผู้อาวุโส - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะนิติศาสตร์จัดงาน รดน้ำดำหัวคณบดีคณะนิติศาสตร์และคณาจารย์ผู้อาวุโส

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2556 ที่ผ่านมา คณะนิติศาสตร์ได้จัดงาน รดน้ำดำหัวคณบดีคณะนิติศาสตร์และคณาจารย์ผู้อาวุโส ซึ่งภายในงานมีบุคลากร เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และศิษย์เก่าร่วมงานอย่างครึกครื้นและอบอุ่น

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ