แสดงรายละเอียดข่าวประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อเข้ารับทุนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อพัฒนาบุคลากรสายวิชาการอาจารย์ (ผู้สอน) ระดับปริญญาเอก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อเข้ารับทุนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อพัฒนาบุคลากรสายวิชาการอาจารย์ (ผู้สอน) ระดับปริญญาเอก - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อเข้ารับทุนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อพัฒนาบุคลากรสายวิชาการอาจารย์ (ผู้สอน) ระดับปริญญาเอก

ตามประกาศคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 4 เมษายน 2556 เรื่องรับสมัครบุคคลทั่วไปรับทุนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อพัฒนาบุคลากรสายวิชาการอาจารย์ (ผู้สอน) ระดับปริญญาเอก ประเภททุนสำหรับบุคคลภายนอกตามความต้องการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 30,400.- บาท นั้น

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อรับทุนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดังกล่าว โดยให้ผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกมาสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 23 เมษายน 2556 เวลา 9.00 น. โดยมีรายละเอียดวันเวลาและสถานที่ ตามไฟล์ประกอบข่าว

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ