แสดงรายละเอียดข่าวประกาศตารางสอบภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2555

ประกาศตารางสอบภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2555 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศตารางสอบภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2555

ประกาศตารางสอบภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2555 นักศึกษาสามารถติดตามได้ที่ไฟล์ประกอบข่าว ถ้านักศึกษามีปัญหาเวลาในการสอบตรงกับกระบวนวิชาอื่น ให้ติดต่อที่สำนักงานคณะ ชั้น 1 ภายในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2556

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ