แสดงรายละเอียดข่าวประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่องรับสมัครบุคคลทั่วไปรับทุนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อพัฒนาบุคคลสายวิชาการอาจารย์ (ผู้สอน) ระดับปริญญาเอก

ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่องรับสมัครบุคคลทั่วไปรับทุนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อพัฒนาบุคคลสายวิชาการอาจารย์ (ผู้สอน) ระดับปริญญาเอก - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่องรับสมัครบุคคลทั่วไปรับทุนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อพัฒนาบุคคลสายวิชาการอาจารย์ (ผู้สอน) ระดับปริญญาเอก

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเข้ารับทุน เพื่อพัฒนาบุคลากรสายวิชาการอาจารย์ (ผู้สอน) ระดับปริญญาเอก ประเภททุนสำหรับบุคคลภายนอกตามความต้องการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยเมื่อสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกแล้วจะต้องเข้ารับการบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อัตราจ้าง 30,400 บาท จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดดังไฟล์ประกอบ
ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 18 เมษายน 2556 หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 053-942911

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ