แสดงรายละเอียดข่าวประกาศ ตารางเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2555 (ภาคพิเศษ) ปรับเปลี่ยนล่าสุด

ประกาศ ตารางเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2555 (ภาคพิเศษ) ปรับเปลี่ยนล่าสุด - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศ ตารางเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2555 (ภาคพิเศษ) ปรับเปลี่ยนล่าสุด

ประกาศ ตารางเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2555 (ภาคพิเศษ)
- มีการปรับเปลี่ยนเพื่อความเหมาะสม ดูรายละเอียดตามเอกสารแนบไฟล์
- ขออภัยนักศึกษาในความไม่สะดวก หากมีการแก้ไขเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ