แสดงรายละเอียดข่าว4th University Scholars Leadership Symposium 2013

4th University Scholars Leadership Symposium 2013 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

4th University Scholars Leadership Symposium 2013

Humanitarian Affairs United Kingdom would like to invite student leaders to participate in the 4th University Scholars Leadership Symposium in Manila, Philippines from August 1 to 7, 2013.
The Symposium is endorsed by the United Nations Department of Social Affairs and United Nations Youth Unit in New York.

This annual program for leadership in social change is specially designed to provide the next generation leaders an understanding of key sustainable development challenges, and to motivate them to realize their potential as agents of change through challenging training with diverse international peers and inspiring interactions with experienced humanitarian leaders.

This year’s Symposium will see a culmination of 1,000 scholars from all over the world to discuss issues pertaining to humanitarian matters and sustainable development. The program will also include training sessions on leadership and communication, project management and
implementation, as well as lectures from expert humanitarians such as Robin Lim (CNN Hero of the Year, 2011) and Bam Aquino ( 2012 TenOutstanding Young People of the World, TOYP ) to name a few.

UNESCO and Humanitarian Affairs are giving out prize money of USD 2,000 to winning outreach projects either to individual or team under our new segment, Voice for Social Change. All the projects are to focus on the United Nations’ eight Millennium Development Goal.

Humanitarian Affairs believes in the holistic development of global minded citizens, and this symposium would certainly be a great learning opportunity for your students not only in terms of personal development, but more importantly, in reaching out to communities in need.

For more information on the event, please view the Official Symposium's website at http://www.universityscholars.org.uk

นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ที่สนใจสามารถส่งใบสมัครได้ที่พี่กุ้ง ภายในวันที่ 23 เมษายน 2556 เพื่อดำเนินการต่อไป

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ