แสดงรายละเอียดข่าวรับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป (รหัส 55) เข้ารับทุนหอการค้าอเมริกาในประเทศไทย

รับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป (รหัส 55) เข้ารับทุนหอการค้าอเมริกาในประเทศไทย - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป (รหัส 55) เข้ารับทุนหอการค้าอเมริกาในประเทศไทย

รับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป (รหัส 55) เข้ารับทุนหอการค้าอเมริกาในประเทศไทย นักศึกษาคนใดสนใจสามารถ โหลดใบสมัครที่ไพล์เอกสารประกอบและส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานใบสมัคร ได้ที่ ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ชั้น 2 คณะนิติศาสตร์ ภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2556

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ