แสดงรายละเอียดข่าวโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ National Chengchi University ประเทศไต้หวัน ปี 2013 (หมดเขต 19 เม.ย. 56)

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ National Chengchi University ประเทศไต้หวัน ปี 2013 (หมดเขต 19 เม.ย. 56) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ National Chengchi University ประเทศไต้หวัน ปี 2013 (หมดเขต 19 เม.ย. 56)

ด้วย National Chengchi University ประเทศไต้หวัน ได้ส่งอีเมล์ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2013 ระหว่างเดือนสิงหาคม 2556 - กรกฎาคม 2557 โดยนักศึกษาที่สมัครเข้าร่วมโครงการจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการสมัครและค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายการเข้าร่วมโครงการด้วยตนเอง ทั้งนี้สามารถ download ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ schwebap.nccu.edu.tw

นักศึกษาที่สนใจจะสมัครเข้าร่วมโครงการให้จัดทำใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ส่งให้ พี่กุ้ง งานวิเทศสัมพันธ์ คณะนิติศาสตร์ ภายในวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2556 เพื่อจะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ