แสดงรายละเอียดข่าวThe Australia Awards-Endeavour Awards Scholarship (deadline 30 June, 2013)

The Australia Awards-Endeavour Awards Scholarship (deadline 30 June, 2013) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

The Australia Awards-Endeavour Awards Scholarship (deadline 30 June, 2013)

The Endeavour Awards is the Australian Government’s internationally competitive, merit-based scholarship program providing opportunities for citizens of the Asia Pacific, the Middle East, Europe and the Americas to undertake study, research and professional development in Australia. Awards are also available for Australians to undertake study, research and professional development abroad.

Types of Endeavour Awards
1. Endeavour Postgraduate Awards
2. Prime Minister's Australia Asia Awards
3. Endeavour Research Fellowships
4. Endeavour Australia Cheung Kong Research Fellowships
5. Endeavour Vocational Education and Training (VET) Awards
6. Endeavour Executive Awards

Application deadlines for the 2014 Endeavour Awards will open 1 April, 2013 and close 30 June, 2013.

For more information, please visit : http://www.australiaawards.gov.au/

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ