แสดงรายละเอียดข่าวSummer School Program 2013 at National University of Mongolia (Deadline: June 5, 2013)

Summer School Program 2013 at National University of Mongolia (Deadline: June 5, 2013) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Summer School Program 2013 at National University of Mongolia (Deadline: June 5, 2013)

ด้วย National University of Mongolia ได้ส่งอีเมล์ประชาสัมพันธ์โครงการ Summer School Program 2013 for Mongolia Language and Culture, anthropology/archaeology and mining economy ให้กับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา ที่สนใจทราบ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เรียนมาเพื่อทราบ และเห็นสมควรแจ้งคณะเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจทราบ หากประสงค์จะสมัครเรียน สามารถติดต่อได้โดยตรง ต่อไป

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://inter.oop.cmu.ac.th/webird/images/uploadfile/event-130312131102.pdf

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ