แสดงรายละเอียดข่าวประกาศเรื่องกำหนดการรายงานตัวคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2555

ประกาศเรื่องกำหนดการรายงานตัวคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2555 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศเรื่องกำหนดการรายงานตัวคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2555

ประกาศเรื่องกำหนดการรายงานตัวคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2555 โดยให้นักศึกษากรอกข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2556 - วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2556 และไปรายงานตัวคาดว่าเพื่อถ่ายรูปในวันอังคารที่ 9 เมษายน 2556 เวลา 13.00 - 16.00 น. สามารดติดตามรายละเอียดได้ที่ไฟล์ประกอบข่าว

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ