แสดงรายละเอียดข่าวประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ปี 2556 แผน กและแผน ข

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ปี 2556 แผน กและแผน ข - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ปี 2556 แผน กและแผน ข

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ปี 2556 แผน กและแผน ข สามารถดูได้ที่ไฟล์ประกอบข่าว
โดยให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ มาสัมภาษณ์
ในวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2556 เวลา 08.40 น. ณ ห้องเรียนปริญญาโท 102 ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ