แสดงรายละเอียดข่าวรายชื่อนักศึกษาผู้กู้กยศ. แต่ไม่เข้าร่วมโครงการปลูกจิตสำนึกฯ และขั้นตอนการขอเข้าร่วมโครงการหลังกำหนด

รายชื่อนักศึกษาผู้กู้กยศ. แต่ไม่เข้าร่วมโครงการปลูกจิตสำนึกฯ และขั้นตอนการขอเข้าร่วมโครงการหลังกำหนด - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายชื่อนักศึกษาผู้กู้กยศ. แต่ไม่เข้าร่วมโครงการปลูกจิตสำนึกฯ และขั้นตอนการขอเข้าร่วมโครงการหลังกำหนด

ตามที่กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้จัดโครงการปลูกจิพสำนึกนักศึกษาผู้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ในวันที่ 13 ก.พ. 2556 ทั้งนี้ได้มีนักศึกษาบางส่วนไม่เข้าร่วมกิจกรรมตามวัน เวลา ดังกล่าว (สามารถดูรายชื่อได้จากไฟล์ประกอบ) ซึ่งจะไม่สามารถกู้ยืมได้ในปีการศึกษา 2556 ทางกองฯจึงได้จัดการอบรมแก่นักศึกษากลุ่มดังกล่าว ทั้งนี้นักศึกษาสามารถดำเนินการตามขั้นตอนดังภาพเพื่อขอเข้าร่วมการอบรม (ไม่อบรมก็กู้ปีหน้าไม่ได้นะจ๊ะ)หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://stu-aff.oop.cmu.ac.th/welfare/stu-loan.htm ค่ะ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ