แสดงรายละเอียดข่าวโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Osaka University (หมดเขต 12 มีนาคม 2556)

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Osaka University (หมดเขต 12 มีนาคม 2556) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Osaka University (หมดเขต 12 มีนาคม 2556)

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Osaka University 2013-2014 (กันยายน 2556 - มีนาคม 2557) สามารถโหลดรายละเอียดและใบสมัครได้ที่ http://www.osaka-u.ac.jp/en/international/inbound/exchange_programe/outline

นักศึกษาที่สนใจสามารถจัดส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบได้ที่ พี่กุ้ง งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ ภายในวันที่ 12 มีนาคม 2556

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ