แสดงรายละเอียดข่าวขยายเวลารับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมเยาวชนยุติธรรมทางปกครอง รุ่นที่ 2 ถึงวันที่ 7 มีนาคม 2556 เวลา 10.00 น.

ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมเยาวชนยุติธรรมทางปกครอง รุ่นที่ 2 ถึงวันที่ 7 มีนาคม 2556 เวลา 10.00 น. - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมเยาวชนยุติธรรมทางปกครอง รุ่นที่ 2 ถึงวันที่ 7 มีนาคม 2556 เวลา 10.00 น.

ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมเยาวชนยุติธรรมทางปกครอง รุ่นที่ 2 ถึงวันที่ 7 มีนาคม 2556 เวลา 10.00 น. เข้าร่วมกิจกรรมเยาวชนยุติธรรมทางปกครอง รุ่นที่ 2 (รับสมัครเพียง 5 คนเท่านั้น) ซึ่งจะกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 19 -20 มีนาคม 2556 ณ ศาลปกครองเชียงใหม่ นักศึกษาท่านใดสนใจติดต่อรับใบสมัครหรือโหลดใบสมัครที่ไพล์ประกอบนำมายืนที่ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิยาลัยเชียงใหม่ ในวันและเวลาราชการ ภายในวันที่ วันที่ 7 มีนาคม 2556 เวลา 10.00 น.

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ