แสดงรายละเอียดข่าวขอเชิญชวนนักศึกษาที่สนใจสมัครรับทุนการศึกษามูลนิธิโยโรโกบิ ประจำปีการศึกษา 2556

ขอเชิญชวนนักศึกษาที่สนใจสมัครรับทุนการศึกษามูลนิธิโยโรโกบิ ประจำปีการศึกษา 2556 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเชิญชวนนักศึกษาที่สนใจสมัครรับทุนการศึกษามูลนิธิโยโรโกบิ ประจำปีการศึกษา 2556

ขอเชิญชวนนักศึกษาที่มีความสนใจร่วมสมัครรับทุนการศึกษามูลนิธิโยโรโกบิ ประจำปีการศึกษา 2556 ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันจันทร์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 16.00 น. ส่งใบสมัครได้ที่ ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ชั้น 2 คณะนิติศาสตร์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ