แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดสอนวิชา 177470-01 พาณิชนาวี (อ.วาทิศ) และชดเชย

ประกาศงดสอนวิชา 177470-01 พาณิชนาวี (อ.วาทิศ) และชดเชย - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดสอนวิชา 177470-01 พาณิชนาวี (อ.วาทิศ) และชดเชย

ประกาศงดสอนวิชา 177470-01 พาณิชนาวี (อ.วาทิศ)

วัน พฤหัสบดี ที่ 14 ก.พ. 56 เวลา 13.00-14.30 น.

**ชดเชย วัน อังคาร ที่ 19 ก.พ. 56 เวลา 15.00-18.30 น. ห้อง SB 4201

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ