แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดสอนวิชา 177362-801 กฎหมายระหว่างประเทศ (อ.วาทิศ) และชดเชย

ประกาศงดสอนวิชา 177362-801 กฎหมายระหว่างประเทศ (อ.วาทิศ) และชดเชย - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดสอนวิชา 177362-801 กฎหมายระหว่างประเทศ (อ.วาทิศ) และชดเชย

ประกาศงดสอนวิชา 177362-801 กฎหมายระหว่างประเทศ (อ.วาทิศ)

วัน พฤหัสบดี ที่ 14 ก.พ. 56 เวลา 9.30-11.00 น.

**ชดเชย วัน ศุกร์ ที่ 22 ก.พ. 56 เวลา 13.00-16.00 น. ห้อง SB 4201

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ