แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดการเรียนการสอนกระบวนวิชา 177313-001 (ทรัพย์สินทางปัญญา) 7 กพ. 56 และให้เรียนเพิ่ม 9 กพ. 56 เวลา 09.00 น.

ประกาศงดการเรียนการสอนกระบวนวิชา 177313-001 (ทรัพย์สินทางปัญญา) 7 กพ. 56 และให้เรียนเพิ่ม 9 กพ. 56 เวลา 09.00 น. - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดการเรียนการสอนกระบวนวิชา 177313-001 (ทรัพย์สินทางปัญญา) 7 กพ. 56 และให้เรียนเพิ่ม 9 กพ. 56 เวลา 09.00 น.

งดเรียนวิชา 177313 (ทรัพย์สินทางปัญญา) ตอน 001 ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556 และให้เรียนร่วมกับภาคพิเศษ ในวันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 56 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้อง SB 4105

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ