แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดสอน 177495-01,176101-02 (อ.สาลิณี)

ประกาศงดสอน 177495-01,176101-02 (อ.สาลิณี) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดสอน 177495-01,176101-02 (อ.สาลิณี)

ประกาศงดสอน 177495-01,176101-02
วันจันทร์ ที่4 ก.พ. 56 เวลา 11.00-12.30 ห้อง SB 4202
เวลา 14.30-16.00 ห้อง SB4106 (อ.สาลิณี)

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ