แสดงรายละเอียดข่าวโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ University of Ryukyus (ส่งเอกสารภายในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556)

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ University of Ryukyus (ส่งเอกสารภายในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ University of Ryukyus  (ส่งเอกสารภายในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556)

ด้วย University of Ryukyus แจ้งรายละเอียดการแลกเปลี่ยนนักศึกษา 2012-2014 University of Ryukyus Student Exchange Programs ดังนี้
1. ทุน URSEP (University of Ryukyus Short-term Student Exchange Program)
2. ทุน STRP (Short-term Regular Program)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://inter.oop.cmu.ac.th/webird/images/uploadfile/event-130129105140.pdf

นักศึกษาที่สนใจสามารถส่งเอกสารได้ที่งานวิเทศสัมพันธ์คณะนิติศาสตร์(พี่กุ้ง) ภายในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ