แสดงรายละเอียดข่าวChina-AUN Scholarship 2013

China-AUN Scholarship 2013 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

China-AUN Scholarship 2013

ด้วย AUN Secretariat แจ้งว่า รัฐบาลจีนประกาศให้ทุนศึกษาระดับปริญญาตรี โท เอก ทุนฝึกอบรม general scholar และ senior scholar ประจำปี 2013 โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.csc.edu.cn/Laihua/scholarshipdetailen.aspx?cid=97&id=2047

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้โดยตรง ภายในวันที่ 10 เมษายน 2556

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ