แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดการเรียนการสอนกระบวนวิชา 177113-801 กฎหมายนิติกรรมสัญญา วันอังคารที่ 29 มกราคม 2556 อ.ไพสิฐ พาณิชย์กุล

ประกาศงดการเรียนการสอนกระบวนวิชา 177113-801 กฎหมายนิติกรรมสัญญา วันอังคารที่ 29 มกราคม 2556 อ.ไพสิฐ พาณิชย์กุล - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดการเรียนการสอนกระบวนวิชา 177113-801 กฎหมายนิติกรรมสัญญา วันอังคารที่ 29 มกราคม 2556 อ.ไพสิฐ  พาณิชย์กุล

ประกาศงดการเรียนการสอนกระบวนวิชา 177113-801 กฎหมายนิติกรรมสัญญา วันอังคารที่ 29 มกราคม 2556 อ.ไพสิฐ พาณิชย์กุล

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ