แสดงรายละเอียดข่าวคณะศึกษาดูงานจาก QUT และ La Trobe University ประเทศออสเตรเลีย

คณะศึกษาดูงานจาก QUT และ La Trobe University ประเทศออสเตรเลีย - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะศึกษาดูงานจาก QUT และ La Trobe University  ประเทศออสเตรเลีย

มูลนิธิ ซีแอลอี และ Bridges Across Borders Southeast Asia Community Legal Education Initiative ได้ พานักศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี ปริญญาโท และอาจารย์ คณะนิติศาสตร์ จาก Queensland University Of Technology ,La Trobe University ประเทศออสเตรเลีย และ Trent University ประเทศแคนาดา จำนวน ทั้งสิ้น 21 คน มาศึกษาดูงานที่ศูนย์ให้คำปรึกษาทางกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เกี่ยวกับการดำเนินงานของศูนย์ให้คำปรึกษาทางกฎหมาย และสัมภาษณ์นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 ที่ปฏิบัติงานในศูนย์ฯ เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2556 ที่ผ่านมา

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ