แสดงรายละเอียดข่าวงานวันวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานวันวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานวันวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศูนย์ให้คำปรึกษาทางกฎหมาย คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ออกบูธวันวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อ 22 - 23 พฤศจิกายน 2555 ที่ผ่านมา โดยได้แสดงถึงผลงาน และกิจกรรมต่างๆที่ทางศูนย์ให้คำปรึกษาทางกฎหมายได้ทำงานด้านการบริการวิชาการ เช่น การให้คำปรึกษาทางกฎหมาย การเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย เป็นต้น ทั้งนี้ทางศูนย์ให้คำปรึกษาทางกฎหมายได้รับให้คำปรึกษาทางกฎหมายในงานดังกล่าวด้วย

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ