แสดงรายละเอียดข่าวเชิญชวนผู้ที่สนใจและนักศึกษาวิชา 177313 (ทรัพย์สินทางปัญญา) ทุกคนเข้าร่วมฟังบรรยาย หัวข้อ พัฒนาการล่าสุดของกฎหมายสิทธิบัตรยุโรป วันที่ 18 กพ. 56

เชิญชวนผู้ที่สนใจและนักศึกษาวิชา 177313 (ทรัพย์สินทางปัญญา) ทุกคนเข้าร่วมฟังบรรยาย หัวข้อ พัฒนาการล่าสุดของกฎหมายสิทธิบัตรยุโรป วันที่ 18 กพ. 56 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เชิญชวนผู้ที่สนใจและนักศึกษาวิชา 177313 (ทรัพย์สินทางปัญญา) ทุกคนเข้าร่วมฟังบรรยาย หัวข้อ พัฒนาการล่าสุดของกฎหมายสิทธิบัตรยุโรป วันที่ 18 กพ. 56

เชิญชวนผู้ที่สนใจและนักศึกษาที่ลงเรียนวิชา 177313 (ทรัพย์สินทางปัญญา) ทุกคนเข้าร่วมฟังบรรยาย "พัฒนาการล่าสุดของกฎหมายสิทธิบัตรยุโรป: Unitary Patent and Unified Patent Court" โดย Dr. Paul Torremans อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญกฎหมายทรัพย์สอนทางปัญญาจาก University of Nottingham, UK ในวันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 14.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 2 อาคาร 3 คณะสังคมศาสตร์

หมายเหตุ: สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชา 177313 ให้เข้าทุกคน มีคะแนนให้นะคะ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ