แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดสอนกระบวนวิชา (177491-01,801)(177405-801)(177494-801) วันอาทิตย์ ที่ 27 ม.ค.56 (รศ.ไทพีศรีนิวัติ)

ประกาศงดสอนกระบวนวิชา (177491-01,801)(177405-801)(177494-801) วันอาทิตย์ ที่ 27 ม.ค.56 (รศ.ไทพีศรีนิวัติ) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดสอนกระบวนวิชา (177491-01,801)(177405-801)(177494-801) วันอาทิตย์ ที่ 27 ม.ค.56 (รศ.ไทพีศรีนิวัติ)

งดสอนกระบวนวิชา
177491-01,801 กฎหมายว่าด้วยกระทำผิดของเด็กและเยาวชน
177405-801 ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย
177494-801 การสืบสวน-สอบสวนคดีอาญาและนิติวิทยาศาสตร์
วันอาทิตย์ ที่ 27 มกราคม 2556 เวลา 09.00-19.30 น. ห้อง SB 02007
(รศ.ไทพีศรีนิวัติ ภักดีกุล)

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ