แสดงรายละเอียดข่าวขอเรียนเชิญ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาร่วมทำบุญ 9 วัดในตัวเมืองอำเภอเมืองเชียงใหม่

ขอเรียนเชิญ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาร่วมทำบุญ 9 วัดในตัวเมืองอำเภอเมืองเชียงใหม่ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเรียนเชิญ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาร่วมทำบุญ 9 วัดในตัวเมืองอำเภอเมืองเชียงใหม่

คณะนิติศาสตร์ ขอเรียนเชิญ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาร่วมทำบุญ 9 วัดในตัวเมืองอำเภอเมืองเชียงใหม่ ในวันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2556 เวลา 09.19 น. (รถออกจากคณะเวลา 09.19 น. ) 9 วัดประกอบด้วย
1.วัดเจ็ดยอด
2.วัดเชียงยืน
3.วัดดับภัย
4.วัดดวงดี
5.วัดเชียงมั่น
6.วันลอยเคราะห์
7.วัดหมื่นล้าน
8.วัดหมื่นเงินกอง
9.วัดชัยมงคล

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ