แสดงรายละเอียดข่าวขอเชิญร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม The 2nd Annual Indonesian Day

ขอเชิญร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม The 2nd Annual Indonesian Day - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเชิญร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม The 2nd Annual Indonesian Day

สถาบันภาษาขอเชิญร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม และชิมอาหารเครื่องดื่มจากประเทศอินโดนีเซีย พร้อมกิจกรรมที่น่าสนใจ ในวันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 13.00 น. - 15.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

- ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมจากกลุ่มนักศึกษา AYFN (ASEAN Youth Network Friendship) จากประเทศอินโดนีเซีย จำนวน 25 คน

- เรียนรู้ภาษาอินโดนีเซีย การทักทายแบบง่ายๆ

- สนุกกับกิจกรรมการตอบคำถามเพื่อชิงรางวัลจากประเทศอินโดนีเซีย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 053-9 43755-6

กิจกรรม ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น**

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ