แสดงรายละเอียดข่าวสถานทูตสหรัฐอเมริกาจัดงานศึกษาต่อประเทศสหรัฐอเมริกา วันที่ 24 มกราคม 2556

สถานทูตสหรัฐอเมริกาจัดงานศึกษาต่อประเทศสหรัฐอเมริกา วันที่ 24 มกราคม 2556 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สถานทูตสหรัฐอเมริกาจัดงานศึกษาต่อประเทศสหรัฐอเมริกา วันที่ 24 มกราคม 2556

สถานทูตสหรัฐอเมริกาเชิญนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานศึกษาต่อประเทศสหรัฐอเมริกา ในวันที่ 24 มกราคม 2556 เวลา 16.30 - 20.00 น. ณ โรงแรม Dusit D2 Chiang Mai

ลงทะเบียนที่ http://bit.ly/fairth13
โทร. 083-2033066

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ