แสดงรายละเอียดข่าวกำหนดการซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 47 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 21 – 24 มกราคม 2556

กำหนดการซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 47 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 21 – 24 มกราคม 2556 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำหนดการซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 47  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 21 – 24 มกราคม 2556

กำหนดการซ้อมรับพระราชทำนปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 47
บัณฑิตและมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ระหว่างวันที่ 21 – 24 มกราคม 2556

กำหนดการสามารถดูรายละเอียดได้ที่ "ไฟล์ประกอบข่าว"

ตัวอย่างการซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ที่เริ่มใช้ในปี พ.ศ.2556 ตาม VDOแผนที่ห้อง SCB 3100 อาคารธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ดูที่รูปภาพประกอบ (คลิกที่รูปภาพประกอบเพื่อดูรูปขนาดใหญ่กว่า)

1. ทางเข้าบริเวณทางไปห้อง SCB 3100 ทางเข้าจะอยู่ตรงข้ามกับสำนักทะเบียนและประมวลผล
2. จะมีป้ายบอกทางไปยังห้อง SCB 3100
3. มาตามทางจะพบตึกดังรูปที่ 3
4. เดินขึ้นบันไดมา จะพบห้องที่มีประตูเป็นสีเหลือง คือ ห้อง SCB 3100

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ