แสดงรายละเอียดข่าวประกาศยกเลิกการบรรยาย สิทธิตามรัฐธรรมนูญของประเทศสหรัฐอเมริกา : การมีอาวุธปืนในครอบครอง

ประกาศยกเลิกการบรรยาย สิทธิตามรัฐธรรมนูญของประเทศสหรัฐอเมริกา : การมีอาวุธปืนในครอบครอง - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศยกเลิกการบรรยาย สิทธิตามรัฐธรรมนูญของประเทศสหรัฐอเมริกา : การมีอาวุธปืนในครอบครอง

ประกาศยกเลิกการบรรยาย สิทธิตามรัฐธรรมนูญของประเทศสหรัฐอเมริกา : การมีอาวุธปืนในครอบครอง โดยอาจารย์จาก SUNY Buffalo Law School, The State University of New York, USA ในวันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2556 ณ ห้อง ป.โท 102 เวลา 10.00 - 12.00 น.

สอบถามเพิ่มเติมโทร 053-942920

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ