แสดงรายละเอียดข่าวเชิญชวนนักศึกษาที่สนใจเข้าฟังการบรรยายการศึกษาต่อ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา วันที่ 17 มกราคม นี้

เชิญชวนนักศึกษาที่สนใจเข้าฟังการบรรยายการศึกษาต่อ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา วันที่ 17 มกราคม นี้ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เชิญชวนนักศึกษาที่สนใจเข้าฟังการบรรยายการศึกษาต่อ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา วันที่ 17 มกราคม นี้

เชิญชวนนักศึกษาที่สนใจเข้าฟังการบรรยายการศึกษาต่อ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา โดย Professor Harold J. Krent, Dean, Chicago-Kent College of Law, Illinois Institute of Technology ณ ห้องประชุมกระจก 4107 เวลา 13.00 น.

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่พี่กุ้ง สำนักงานชั้น 1 หรือ โทร 053-942920

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ