แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดสอนวิชา 177404-01,177452-01,176100-02,177404-801(อ.นัทมน)

ประกาศงดสอนวิชา 177404-01,177452-01,176100-02,177404-801(อ.นัทมน) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดสอนวิชา 177404-01,177452-01,176100-02,177404-801(อ.นัทมน)

ประกาศงดสอนวิชา 177404-01,177452-01,176100-02,177404-801(อ.นัทมน คงเจริญ)

วัน ศุกร์ ที่ 11 มกราคม 2556
- 177404-01 กฏหมายกับสังคม ห้อง SB 4208 เวลา 0930-1100 น.
-177452-01 กฏหมายกับสิ่้งแวดล้อม ห้อง SB 4208 เวลา 1100-1230 น.
-176100-02 กฎหมายกับโลกสมัยใหม่ ห้อง SB 1122 เวลา 1430-1600 น.
-177404-801 กฎหมายกับสังคม ห้อง SB 4106 เวลา 1630-1930 น.

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ