แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดสอนวิชา 177113-01/02 (อ.ไพสิฐ พาณิชย์กุล)

ประกาศงดสอนวิชา 177113-01/02 (อ.ไพสิฐ พาณิชย์กุล) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดสอนวิชา 177113-01/02 (อ.ไพสิฐ พาณิชย์กุล)

ประกาศงดสอนวิชา 177113-01/02 (อ.ไพสิฐ พาณิชย์กุล)

วัน ศุกร์ ที่ 11 มกราคม 2556 เวลา 8.00-9.30 น. ห้อง SB 4105

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ