แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดสอนวิชา 176100-01/03 (อ.นัทมน คงเจริญ)

ประกาศงดสอนวิชา 176100-01/03 (อ.นัทมน คงเจริญ) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดสอนวิชา 176100-01/03 (อ.นัทมน คงเจริญ)

ประกาศงดสอนวิชา 176100-01/03 (อ.นัทมน คงเจริญ)

วัน พฤหัสบดี ที่ 10 มกราคม 2556 เวลา 1430-1600 น. ห้อง SB 4107

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ