แสดงรายละเอียดข่าวด่วน!! เชิญชวนนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมบรรยายการศึกษาต่อ ณ University of San Francisco, USA วันพุธที่ 9 มกราคม 2556

ด่วน!! เชิญชวนนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมบรรยายการศึกษาต่อ ณ University of San Francisco, USA วันพุธที่ 9 มกราคม 2556 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ด่วน!! เชิญชวนนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมบรรยายการศึกษาต่อ ณ University of San Francisco, USA วันพุธที่ 9 มกราคม 2556

ด่วน!! เชิญชวนนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมบรรยายการศึกษาต่อ ณ University of San Francisco, USA โดย Professor Richard G.Johnson, Director, International Relation ในวันพุธที่ 9 มกราคม 2556 ณ ห้องเรียนปริญญาโท 102 เวลา 10.00 - 12.00 น.

สอบถามเพิ่มเติมที่ พี่กุ้ง 053-942920

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ