แสดงรายละเอียดข่าวประกาศสอนชดเชย วิชา 177215-801 (อ.วัชระ จิรัฐิติเจริญ)

ประกาศสอนชดเชย วิชา 177215-801 (อ.วัชระ จิรัฐิติเจริญ) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศสอนชดเชย วิชา 177215-801 (อ.วัชระ จิรัฐิติเจริญ)

ประกาศสอนชดเชย วิชา 177215-801 (อ.วัชระ จิรัฐิติเจริญ)

วัน ศุกร์ ที่ 11 มกราคม 2556 เวลา 1300-1600 น. ห้อง SB 4303

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ