แสดงรายละเอียดข่าว



ประกาศงดสอนวิชา 177141-801 (อ.ชาตรี เรืองเดชณรงค์) *ชดเชย

ประกาศงดสอนวิชา 177141-801 (อ.ชาตรี เรืองเดชณรงค์) *ชดเชย - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดสอนวิชา 177141-801 (อ.ชาตรี เรืองเดชณรงค์) *ชดเชย

ประกาศงดสอนวิชา 177141-801 (อ.ชาตรี เรืองเดชณรงค์)

วันศุกร์ ที่ 4 มกราคม 2556 เวลา 1630-1930 น. ห้อง SB 4107

*สอนชดเชย วันอาทิตย์ ที่ 6 มกราคม 2556 เวลา 0930 น. ห้อง SB 4107

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ