แสดงรายละเอียดข่าวการประชุม the 2012 Asia-Pacific Forum on Clinical Legal Education and Annual Meeting of Chinese Clinical Legal Educators

การประชุม the 2012 Asia-Pacific Forum on Clinical Legal Education and Annual Meeting of Chinese Clinical Legal Educators - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การประชุม the 2012 Asia-Pacific Forum on Clinical Legal Education and Annual Meeting of Chinese Clinical Legal Educators

การประชุม the 2012 Asia-Pacific Forum on Clinical Legal Education and Annual Meeting of Chinese Clinical Legal Educators ที่จัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัย Renmin
กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน โดย UNDP ประจำประเทศจีน , Renmin University of China Law School และ Committee of Chinese Clinical Legal Educators ในระหว่างวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2555 นั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร .พรรณรายรัตน์ ศรีไชยรัตน์ หัวหน้าศูนย์ให้คำปรึกษาทางกฎหมาย ได้รับเชิญให้เสนอผลงานวิจัยเรื่อง “Different Places but Similar Outcomes: the Achievements of Clinical legal Education in China and Thailand”ซึ่งมีอาจารย์,นักวิชาการ,นักกฎหมาย,ผู้พิพากษา,เจ้าหน้าที่จากกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงยุติธรรม และเจ้าหน้าที่กฎหมาย จากภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก รวมทั้งประเทศออสเตรเลีย,จีน,ฮ่องกง,ไต้หวัน,อินเดีย,อินโดนีเซีย,ญี่ปุ่น,ลาว,มาเลเซีย,มองโกเลีย,ฟิลิปปินส์,สิงคโปร์,เกาหลีใต้,เวียดนาม ตลอดทั้งอาจารย์ที่สอนวิชาการศึกษากฎหมายเชิงคลินิกจากกว่า 50 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศจีนให้ความสนใจเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ