แสดงรายละเอียดข่าวการประชุม “the 1st Southeast Asia Pro Bono International Conference“ ณ กรุงเวียงจันทร์ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

การประชุม “the 1st Southeast Asia Pro Bono International Conference“ ณ กรุงเวียงจันทร์ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การประชุม “the 1st Southeast Asia Pro Bono International Conference“ ณ กรุงเวียงจันทร์ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร .พรรณรายรัตน์ ศรีไชยรัตน์ หัวหน้าศูนย์ให้คำปรึกษาทางกฎหมาย ได้รับเชิญให้บรรยาย เรื่อง “Pro Bono and Clinical Legal Education - Incorporating Pro Bono into the Legal curriculum” ในการประชุมเรื่อง “the 1st Southeast Asia Pro Bono International Conference“ ณ กรุงเวียงจันทร์ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 - 29 กันยายน 2555 ซึ่งการประชุมครั้งนี้จัดโดย Bridges Across Borders Southeast Asia Community Legal Education Initiative และ คณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว โดยมี นักเรียน อาจารย์, ทนายความ, ข้าราชการตุลาการ เจ้าหน้ารัฐบาล สภาทนายความ และองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร จากประเทศลาว เวียตนาม พม่า กัมพูชา ไทย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ อินเดีย ออสเตรเลีย ฮ่องกง ที่สนใจเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ