แสดงรายละเอียดข่าวอาจารย์เกริก ตรีนุชกร สอนชดเชยวิชา 177334-01 กฎหมายพยาน

อาจารย์เกริก ตรีนุชกร สอนชดเชยวิชา 177334-01 กฎหมายพยาน - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อาจารย์เกริก ตรีนุชกร สอนชดเชยวิชา 177334-01 กฎหมายพยาน

อาจารย์เกริก ตรีนุชกร สอนชดเชยวิชา 177334-01 กฎหมายพยาน
วันศุกร์ ที่ 4 มกราคม 2556 เวลา 16.30-19.30 น. ห้อง SB 4203

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ