แสดงรายละเอียดข่าวเปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วม โครงการพัฒนาประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน กิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2556

เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วม โครงการพัฒนาประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน กิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2556 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วม โครงการพัฒนาประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน กิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2556

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเปิดรับสมัครนักศึกษาที่มีความสนใจและรักในความเป็นประชาธิปไตยเพื่อเป็นเข้าร่วม “โครงการพัฒนาประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน กิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2556” สนใจดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.d-youth.com/ และโหลดใบสมัครตามไพล์ประกอบ
ส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 10 มกราคม 2556 ที่ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะนิติศาสตร์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ